Mucos semináře

Zpět na Mucos.cz

Léky systémové enzymoterapie (Kladno)

Konání akce: 25. 4. 2018, přihlášení končí 23. 4. 2018

Pozvánka na vzdělávací akci pro lékárníky a farmaceutické asistenty

„Léky systémové enzymoterapie“

Datum konání: středu 25. 4. 2018

Začátek akce: 16:30

Místo konání: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Kladno, Sportovců 2311, 272 01 Kladno

Akce je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání ČLnK a do kreditního systému sekce farmaceutických asistentů ČFS JEP. Náklady jsou hrazeny pořadatelem akce.

Program akce:

16:30 Úvod - PharmDr. Jana Hrabáková

16:40 Léky systémové enzymoterapie – farmakologie, indikaceMUDr. Marta Honzíková

17:25 Komplexní léčba lymfedému (včetně ukázek lymfotapingu) – Hana Váchová

18:10 Přestávka, občerstvení

18:25 Systémová enzymoterapie v komplexní léčbě poruch pohybového aparátu – záněty, úrazy (včetně sportovních), artróza, revmatizmus měkkých tkání, stavy z dlouhodobého přetěžování.MUDr. Marta Honzíková

19:00 „Zkolaboval pacient v lékárně“ – základy neodkladné kardiopulmonální resuscitace Mgr.Pavel Böhm,MBA

19:45 Diskuse

20:00 Závěr, předání certifikátů

Na vzdělávací kurz „Léky systémové enzymoterapie“ je možné se přihlásit do 23. 4. 2018:

Na přihlášce vždy uveďte:

 

Přihlášení na akci

Titul
Jméno *
Příjmení *
Členské číslo v ČLnK *


Telefon *
Email *

Vyhledejte a vyberte svoji lékárnu

Zadejte město, ulici nebo název lékárny. Stačí i neúplné údaje, např.: brno max


Nenachází se Vaše lékárna v seznamu? Vyplňte ji ručně


Firma
Ulice *
Popisné číslo *
Město *
PSČ *


Poznámka
© 2018 MUCOS Pharma CZ, s.r.o.